نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

مدارس


وضعیت مدارس سطح منطقه 10 به تفکیک مقطع تحصیلی وضعیت در سال1390

ردیف

مقطع

جنسیت

تعداد

1

دبستان

دخترانه

18 واحد

2

دبستان

پسرانه

21 واحد

3

راهنمایی

دخترانه

12واحد

4

راهنمایی

پسرانه

11 واحد

5

دبیرستان

دخترانه

9 واحد

6

دبیرستان

پسرانه

7 واحد

7

فنی حرفه ای

دخترانه

5واحد

8

فنی حرفه ای

پسرانه

4واحد

جمع کل:

87 واحد

جمعیت دانش آموزی منطقه  10 در سال 1390

دوره تحصیلی

پسرانه

دخترانه

ابتدایی

8314

7774

راهنمایی

4570

4772

متوسطه

3400

3800

جمع کل :  35061

مدارس ابتدایی پسرانه سطح منطقه 10

آدرس

تلفن

نام واحد آموزشی

نام محله

نوبت

ردیف

خیابان حسام الدین کوچه آطاهریان

55771085

زعیم

سلیمانی تیموری

صبح

1

خیابان هاشمی بعد از کارون

66837580

ابو طالب1

کارون جنوبی

چرخشی

2

خیابان هاشمی بعد از کارون

66837580

ابو طالب 2

کارون جنوبی

چرخشی

3

خیابان بریانک کوچه غفوری

55733377

بلال حبشی

بریانک

صبح

4

خیابان آزادی جنب کلانتری

66904141

تربیت 1

سلسبیل شمالی

صبح

5

خیابان خوش کوچه فطرت

66875409

تربیت 2

سلسبیل شمالی

صبح

6

خیابان دامپزشکی کوچه عز آبادی

668343375

تقوی پسران

زنجان جنوبی

صبح

7

خیابان ارومیه قبل از خوش

66430083

حجر بن عدی

سلسبیل شمالی

عصر

8

خیابان مرتضوی بین رودکی و خوش

66844000

حمزه سید الشهداء

سلسبیل جنوبی

عصر

9

خیابان طوس بین خوش و قصرالدشت

66835397

66350405

خوزستان

زنجان جنوبی

عصر

10

خیابان ارومیه قبل از خوش

66568742

شهید امامی

سلسبیل شمالی

صبح

11

خیابان کمیل نبش قصر الدشت

66838869

شهید دلخواسته1

کارون جنوبی

عصر

12

مرتضوی بین خوش و قصرالدشت

66846400

66888889

شهید دلخواسته2

کارون جنوبی

عصر

13

خیابان طوس بین خوش و قصرالدشت

66873363

وحدت

زنجان جنوبی

صبح

14

خیابان کارون مالک اشتر

66831616

شهید سامان روستایی

کارون جنوبی

صبح

15

خیابان عرب خیابان پهلوانی

55711518

شهید غفاری

بریانک

عصر

16

خیابان هاشمی کوچه عز آبادی

66374353

66839242

شهید ناصریان

زنجان جنوبی

صبح

17

انتهای مرتضوی

66880381

عمار

هاشمی

صبح

18

خیابان تیموری خیابان درویش

55709140

کمیل

سلیمانی تیموری

صبح

19

مدارس ابتدایی پسرانه سطح منطقه 10

آدرس

تلفن

نام واحد آموزشی

نام محله

نوبت

ردیف

خیابان حسام الدین کوچه محقق

55718714

مالک اشتر

هفت چنار

صبح

20    

خیابان زاویه بین کارون و جیحون

66019795

66088824

میثاق

کارون شمالی

صبح

21    

خیابان تیموری خیابان درویش

55144041

ولایت فقیه 1

سلیمانی تیموری

صبح

22

خیابان تیموری خیابان درویش

55144041

ولایت فقیه 2

سلیمانی تیموری

عصر

23

مدارس غیر دولتی ابتدایی پسرانه

خیابان امام خمینی قبل از رودکی

66374314

خاتم الاانبیاء (ص)

سلسبیل جنوبی

صبح

24

خیابان جیحون بعد از هاشمی کوچه خانکش پور

66880459

فاضل شربیانی

کارون جنوبی

صبح

25

خیابان مرتضوی قبل از خوش

66836994

برهان نوین

سلسبیل جنوبی

صبح

26

مدارس استثنایی ابتدایی پسرانه

خیابان بریانک جنب فروشگاه فرهنگیان

55770182

عدالت

بریانک

صبح

27

خیابان محبوب مجاز نرسیده به نواب

55710783

یادبود

بریانک

صبح

28

 

مدارس ابتدایی دخترانه سطح منطقه 10

آدرس

تلفن

نام واحد آموزشی

نام محله

نوبت

ردیف

انتهای خیابان مرتضوی

66832540

اسوه

هاشمی

صبح

1

بلاتر از مرتضوی کوچه پدرامی

66357436

بشارت1

سلسبیل جنوبی

چرخشی

2

بلاتر از مرتضوی کوچه پدرامی

66357436

بشارت2

سلسبیل جنوبی

چرخشی

3

خیابان هاشمی کوچه شهید عزابادی

66839242

تقوی دختران

زنجان جنوبی

صبح

4

آزادی قبل از خوش کوچه کامیاران

66876487

حرا

سلسبیل شمالی

صبح

5

خیابان صفدری

55131213

حضرت زهرا(س)

بریانک

صبح

6

خیابان هاشمی کوچه عز آبادی

66830405

حضرت زهرا(س)

زنجان جنوبی

صبح

7

خیابان حسام الدین کوچه محقق

55717995

حضرت مریم(س)

هفت چنار

صبح

8

خیابان هاشمی بین کارون و قصرالدشت

66882860

رضا برکاتی 1

کارون جنوبی

چرخشی

9

خیابان هاشمی بین کارون و قصرالدشت

66882860

رضا برکاتی2

کارون جنوبی

چرخشی

10

میدان بریانک خیابان محمدی

55709725

زهرا مردانی 18

بریانک

صبح

11

هاشمی بعد از خوش

66837152

شکوفه های انقلاب 1

سلسبیل شمالی

صبح

12

هاشمی بعد از خوش

66837152

شکوفه های انقلاب 2

سلسبیل شمالی

عصر

13

انتهای قصر الدشت کوچه جم زاده

66832613

شهید شمس آبادی

کارون جنوبی

چرخشی

14

خیابان تیموری خیابان درویش

55708582

شهید شهسواری

سلیمانی تیموری

صبح

15

خیابان هاشمی قبل از جیحون

66831121

طلوع فجر (شاهد)

هاشمی

صبح

16

خیابان دامپزشکی بین خوش و قصرالدشت

66888865

عذرا

سلسبیل شمالی

عصر

17

خیابان دامپزشکی بین خوش و قصرالدشت

66873126

عصمت

سلسبیل شمالی

صبح

18

خیابان بریانک کوچه نیک فر کوچه سیار

55725420

لاله

بریانک

صبح

19

خیابان تیموری خیابان درویش

55708818

مهدیه

سلیمانی تیموری

صبح

20

مدارس ابتدایی دخترانه سطح منطقه 10

آدرس

تلفن

نام واحد آموزشی

نام محله

نوبت

ردیف

حسام الدین کوچه آطاهریان

55713364

نرجس 1

هفت چنار

صبح

21

حسام الدین کوچه آطاهریان

55744266

نرجس2

هفت چنار

عصر

22

انتهای قصرالدشت کوچه جم زاده

66832613

والعصر

کارون جنوبی

چرخشی

23

مدارس غیر دولتی ابتدایی دخترانه

خیابان بریانک

55771072

پرتو دانش

بریانک

صبح

24

خیابان هاشمی بین خوش و قصرالدشت

66837782

توحید

سلسبیل شمالی

صبح

25

خیابان کارون بعد از مرتضوی

66367072

ستایش نوین

کارون جنوبی

صبح

26

خیابان نوری بعد از حسینی

55729574

متین

سلیمانی تیموری

صبح

27

خیابان جیحون بعد از هاشمی کوچه بهرمان

66357051

ندای ریحانه

کارون جنوبی

صبح

28

خیابان رودکی بعد از مرتضوی کوچه خواجو

66845318

پیام ریحانه

سلسبیل جنوبی

صبح

29

مدارس راهنمایی پسرانه سطح منطقه 10

آدرس

تلفن

نام واحد آموزشی

نام محله

نوبت

ردیف

میدان بریانک خیابان شهید عرب

55736209-55778000

ارشاد

بریانک

-

1

انتهای مالک اشتر کوچه  نوری زادگان

66846323-66846313

پاسداران انقلاب

هاشمی

-

2

قصرالدشت نرسیده به طوس

66866858-66874536

سیزده آبان

سلسبیل شمالی

-

3

خیابان امام خمینی نرسیده به خوش

66838009

پروفسور حسابی

سلسبیل جنوبی

-

4

حسام الدین خیابان افتکاری

55711912

شهدای آزادی 2

هفت چنار

-

5

خیابان هاشمی کوچه عز آبادی

66833999

شهید شرق آزادی

زنجان جنوبی

-

6

خیابان قزوین دو راهی قپان خیابان قاسم فرهنگ

55700117

شهید مطهری

سلیمانی تیموری

-

7

خیابان کارون بین مالک اشتر و مرتضوی

66836585-66895000

شهدای هفتم تیر

کارون جنوبی

-

8

کمیل انتهای قصرالدشت

66888810

علامه طباطبایی

بریانک

-

9

خیابان جیحون کوچه کریمی

66837121

فتح

هاشمی

-

10

خیابان بهنود بین کارون و جیحون

66019795

فیضیه

کارون شمالی

-

11

مدارس استثنایی راهنمایی پسرانه

خیابان بریانک

55735865- 55770182

عدالت

بریانک

-

12

مدارس غیر دولتی راهنمایی پسرانه

ابتدای خیابان رودکی

66830843

شهید امینی

سلسبیل جنوبی

-

13

خیابان سنا بعد از نواب

55131919

دیانت

بریانک

-

14

امام خمینی بین خوش و رودکی

66374312

خاتم الانبیاء

سلسبیل جنوبی

-

15

میدان جمهوری خیابان جمهوری

66925540

روح الله

سلسبیل شمالی

-

16

مدارس راهنمایی دخترانه سطح منطقه 10

آدرس

تلفن

نام واحد آموزشی

نام محله

نوبت

ردیف

خیابان مرتضوی بعد از قصرالدشت

66376633-66837508

                    امت واحده

کارون جنوبی

1

خیابان جیحون بعد از دامپزشکی

66879797-66834454

جهان تربیت

زنجان جنوبی

2

خیابان رودکی بلاتر از مرتضوی

66365991-66836795

خدیجه الکبری 1

سلسبیل جنوبی

3

خیابان رودکی بلاتر از مرتضوی

66365991-66836795

خدیجه الکبری 2

سلسبیل جنوبی

4

انتهای مرتضوی

66880381- 66830736

حضرت زینب (س)

هاشمی

5

16 متری اممیری کوچه ریاضی روبروی سینما جی

55139420-55709433

ولی عصر

سلیمانی تیموری

6

خیابان عرب پایین تر از میدان بریانک

55769913- 55708828

زهرا مردانی 19

بریانک

7

خیابان هاشمی نرسیده به 12 متری کوچه عز آبادی

66833537

شهید پارسا ئیان

زنجان جنوبی

8

خیابان تیموری خیابان درویش

55136877

شهید حمزه ربیعی

سلیمانی تیموری

9

خیابان خیابان نواب خیابان صفدری

55136667-55781515

مادر

بریانک

10

خیابان آذربایجان بین خوش و قصرالدشت

66848083

مکتب الزهراء

زنجان جنوبی

11

تقاطع آزادی و رودکی خیابان امام خمینی

66920103-66918384

هاجر( شاهد)

سلسبیل شمالی

12

خیابان جیحون هاشمی کوچه بشیری

66379787-66379788

فرزانگان

هاشمی

13

مدارس غیر دولتی راهنمایی دخترانه

قصرالدشت بعد از هاشمی

66880490

مکتب الزینب

14

رودکی بین مرتضوی و خیابان امام خمینی

66345646

مکتب الریحانه

سلسبیل جنوبی

15

خیابان جیحون بعد از هاشمی

66357051-66357052

ندای ریحانه

هاشمی

16

خیابان طوس خ زنجان

66013967

کوثر النبی

زنجان جنوبی

17

مدارس راهنمایی دخترانه سطح منطقه 10

آدرس

تلفن

نام واحد آموزشی

نام محله

نوبت

ردیف

خیابان مرتضوی بعد از قصرالدشت

66376633-66837508

                   امت واحده

کارون جنوبی

1

خیابان جیحون بعد از دامپزشکی

66879797-66834454

جهان تربیت

زنجان جنوبی

2

خیابان رودکی بلاتر از مرتضوی

66365991-66836795

خدیجه الکبری 1

سلسبیل جنوبی

3

خیابان رودکی بلاتر از مرتضوی

66365991-66836795

خدیجه الکبری 2

سلسبیل جنوبی

4

انتهای مرتضوی

66880381-66830736

حضرت زینب (س)

هاشمی

5

16 متری امیری کوچه ریاضی روبروی سینما جی

55139420-55709433

ولی عصر

سلیمانی تیموری

6

خیابان عرب پایین تر از میدان بریانک

55769913- 55708828

زهرا مردانی 19

بریانک

7

خیابان هاشمی نرسیده به 12 متری کوچه عز آبادی

66833537

شهید پارسا ئیان

زنجان جنوبی

8

خیابان تیموری خیابان درویش

55136877

شهید حمزه ربیعی

سلیمانی تیموری

9

خیابان نواب خیابان صفدری

55136667-55781515

مادر

بریانک

10

خیابان آذربایجان بین خوش و قصرالدشت

66848083

مکتب الزهراء

زنجان جنوبی

11

تقاطع آزادی و رودکی خیابان امام خمینی

66920103-66918384

هاجر( شاهد)

سلسبیل شمالی

12

خیابان جیحون هاشمی کوچه بشیری

66379787-66379788

فرزانگان

هاشمی

13

مدارس غیر دولتی راهنمایی دخترانه

قصرالدشت بعد از هاشمی

66880490

مکتب الزینب

14

رودکی بین مرتضوی و خیابان امام خمینی

66345646

مکتب الریحانه

سلسبیل جنوبی

15

خیابان جیحون بعد از هاشمی

66357051-66357052

ندای ریحانه

هاشمی

16

خیابان طوس خیابان زنجان

66013967

کوثر النبی

زنجان جنوبی

17

مدارس متوسطه دخترانه سطح منطقه 10

آدرس

تلفن

نام واحد آموزشی

نام محله

نوبت

ردیف

16متری امیری نرسیده به گلستانی

55726161-55726363

ریحانه النبی

سلیمانی تیموری

1

خیابان تیموری خیابان درویش

55707210-55707792

ریحانه الرسول

هفت چنار

2

خیابان آذربایجان بین خوش و قصرالدشت

66848082-66848083

رضوان

سلسبیل شمالی

3

خیابان مرتضوی بین رودکی و خوش

66844000-66837448

زهرا مردانی2

سلسبیل جنوبی

4

خیابان محمود عرب بعد از خیابان پهلوانی

55779966-55744339

زهرا مردانی20

بریانک

5

خیابان بهنود بین کارون و جیحون

66044076-66024090

شهید صدوقی

کارون شمالی

6

خیابان هاشمی نرسیده به جیحون

66834120-66352759

استقلال

زنجان جنوبی

7

خیابان محمود عرب خیابان شهید پهلوان

55141020-55746302

مکتب الاحرار

سلیمانی تیموری

8

خیابان هاشمی بعد از میدان هاشمی نبش کوچه بیابانی

66837313-66835109

قدس

زنجان جنوبی

9

مدارس غیر دولتی متوسطه دخترانه

خیابان هاشمی بعد از م هاشمی نبش ک بیابانی

66367110-66367113

فرهنگ

هاشمی

10

خیابان رودکی بین مرتضوی و امام خمینی کوچه بهشتی

66840610

ندای ریحانه

سلسبیل جنوبی

11

خیابان آزادی خیابان خوش نرسیده به آذربایجان کوچه تمدن

66737383-66373806

قوی فکر

سلسبیل شمالی

12

خیابان حسام الدین نبش کوچه قهرودی

55737641

دکتر ترابی

هفت چنار

13

16  متری امیری نرسیده به نوری

55701813

فردانش

شبیری جی

14

مدارس بزرگسالان متوسطه دخترانه

خیابان هاشمی کوچه بیابانی

66897989

مرکز داوطلبان آزاد

هاشمی

15

خیابان هاشمی بین قصرالدشت و خوش

66837782

مرکز آموزش ازراه دورزهره

سلسبیل شمالی

16

مدارس متوسطه پسرانه  سطح منطقه 10

آدرس

تلفن

نام واحد آموزشی

نام محله

نوبت

ردیف

خیابان امام خمینی بعد از 12 متری

66883400-66878140

امیر کاشانی

هاشمی

1

میدان بریانک خیابان عرب

55778000-55779000

شهید چمران

بریانک

2

خیابان امام خمینی بعد از 12 متری

66865453-66836962

فرح بخش

هاشمی

3

خیابان آزادی بین نواب و رودکی

66900802-66940536

شهید امامی آل آقا

سلسبیل شمالی

4

خیابان حسام الدین خیابان افتکاری

55717154-55789919

حسینعلی امامی

هفت چنار

5

خیابان کمیل بعد از سه راه رودکی روبروی پمپ بنزین

66837326-66878823

مردانی آذر 15

سلسبیل جنوبی

6

خیابان آزادی تقاطع خوش

66868079-66876235

عدل پرور

سلسبیل شمالی

7

خیابان آزادی تقاطع خوش

66876235-66868079

شرافتی

سلسبیل شمالی

8

خیابان امام خمینی بین رودکی و خوش

66835678-66832600

فرهنگ

سلسبیل جنوبی

9

خیابان طوس بین جیحون و کارون

66040500

صاحب الامر(عج)

کارون شمالی

10

خیابان کمیل بین رودکی و نواب کوچه سمندریان

66376702

حضرت خاتم الانبیا(ص)

سلسبیل جنوبی

11

خیابان آزادی تقاطع خوش

66838009

مرکز داوطلبان آزاد

سلسبیل شمالی

12

خیابان بریانک نرسیده به میدان بریانک

55733205

مرکز آموزش از راه دور پیام دانش

بریانک

13