نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

مذهبی

نام مرکز

نشانی

درمانگاه سی متری جی

خیابان حسام الدین، خیابان شهید سبحانی

درمانگاه امور خیریه

خیابان شهید شاه محمدی، نرسیده به چراغی

درمانگاه فرهاد

خیابان حسام الدین، نرسیده به شهید سبحانی

درمانگاه چهارده معصوم

خیابان شهید سبحانی، ک رضوان

درمانگاه اکبر آباد

خیابان سینا (محبوب مجاز)

دارالشفاء

خیابان خوش، نرسیده به کمیل

بیمارستان لولاگر

خیابان خوش، بالاتر از دامپزشکی

بیمارستان اقبال

خیابان آذربایجان، بعداز رودکی

بیمارستان شهریار

خیابان آذربایجان، نبش خیابان کارون

درمانگاه 22 بهمن

خیابان آزادی، نرسیده به خوش

بیمارستان آزادی

خیابان میمنت

بیمارستان میمنت

خیابان میمنت

بیمارستان بابک

خیابان کارون

درمانگاه کارون

خیابان کمیل، ابتدای کارون

درمانگاه شبانه روزی خیریه

خیابان قصرالدشت، بعدازهاشمی

درمانگاه الغدیر

خیابان قصرالدشت، بعداز مالک اشتر

درمانگاه 22 بهمن (شهرداری)

خیابان شهید عرب، پارک 22 بهمن