تاریخچه

تاریخچه:   

سلسبيل نام چشمه اي است در بهشت و به علت وجود  رودخانه اي كه در  اين محله جاري بوده است به اين نام معروف گرديد  كه بعدها به رودكي تغيير نام داد. در حاشيه اين رود زمين هاي كشاورزي وجود داشته كه به ندرت در كنار آن مردم شروع به ساخت و ساز نمودند . كل خيابان رودكي شامل  باغهاي اناري بوده است  كه بعدها شروع به ساخت و ساز در اين محله كردند و درحال حاضر تبديل به پمپ بنزين شده است . بيشتر افرادي كه در اين محله زندگي مي كنند ترك زبان هستند و اكثر آنان از كارمندان يا نظاميان ارتش بودند.از نظر بافت مسكوني خانه ها ي اين محله از خشت و گل و تير چوبي ساخته شده بود و آب فشاري در سر هر كوچه نصب كرده بودند كه مردم از آن براي شرب استفاده مي كردند . بعد از انقلاب اين محله شروع به پيشرفت كرد و مغازه ها ساخته شد، بيشتر مغازه ها براي يهودي ها بود  اما بعدها تبديل به مركز خريد شد . و  برق محله ازبرق فروزان برطرف مي گرديد. دليل نام گذاري اين خيابان به رودكي به خاطر رودخانه اي بود كه از خيابان آذربايجان مي آمد و به سمت پايين خيابان رودكي مي رفت و براي باغ ها هم استفاده مي شد.

 حمل و نقل بيشتر با درشكه و كمتر از ماشين استفاده مي شد.(حسين ايام-حسين يوسف زاده)