نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

مقالات و نشریات

اماکن منطقه 10  در اختیار سازمانهای مردم نهاد

نام مدیر

ادرس

نوع فعالیت

نام سازمان مردم نهاد

ردیف

امیر حسین غفاری

نواب پل مرتضوی 10متری گلنار بلوک کاج 3

ورزشی

کانون حرکت

1

جمشید قرمز چشمه

نازی آباد خ پارس شرقی 15. 27 همکف واحد2

فرهنگی

کانون نوآوران جوان

2

فاطمه جعفری

شاد آباد خ شهسواری ک محتاری پ 13

هنری

کانون بازیگری نوجوان(دختران)

3

محسن یادگاری

خ سلیمانی ک اکبرروشن پ21 واحد 2

هنری

کانون بازیگری نوجوان(پسران)

4

گیتا طاهر نژاد

آریا شهر خ پیامبر خ شاهد ک گلستانی پ 18

فرهنگی

کانون نشریه

5

بنی اسدی

کرج فردیس 48 دستگاه دفتر کانون

ورزشی

کانون فرهنگی ورزشی پارس

6

جوشقانی

م شمشیری سه ره آذری صلع جنوبی 12متری بعد از 8متری سوم اول چهارراه

فرهنگی

کانون فرهنگیان دانش آموخته

7

دانیال جوانمردی

-

فرهنگی

کانون تبلیغات

8

اسماعیلی

-

فرهنگی

کانون آتش نشانان جوان

9

محمدی

خ شهیدان انتهای یادگار بین طوس ودامپزشکی

خیریه

موسسه حدیث مهر )خیریه)

10

آرزو محمدی

 -

خیریه

کانون گروه صدای بی صدای ناشنوایان

11