نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

نظرسنجی

نظر شما با عملکرد کانون های سرای محله سلسبیل جنوبی چیست ؟
نظر شما با عملکرد کارگروه های محله سلسبیل جنوبی چیست ؟
نظر شما با نجوه برگزاری جشنواره ها در محله سلسبیل جنوبی چیست ؟
نحوه برخورد مسئولین واحد را با اهالی محله چگونه ارزیابی می کنید؟
آیا تا به حال عضو یکی از کانون های ابن واحد بوده اید؟


اطلاعات این واحد از نظر شما چگونه می باشد؟
سطح رضایت شما از فعالیت های این واحد چقدر می باشد؟

سطح رضایت شمااز اطلاع رسانی فعالیت های این واحد چقدر می باشد؟
شنایی شما با فعالیت های این واحد از چه طریق بوده است؟
نظر شما در رابطه با عملکرد مدیریت محله سلسبیل جنوبی چیست ؟
نظر شما با عملکرد خانه های سرای محله سلسبیل جنوبی چیست ؟
ثبت نظر  مشاهده نتیجه